Poor families need wings to fly from unfair world

Klar med målningen!  | Poor families need wings to fly from unfair world

En målning som förklarar mycket, 2 människor , 2 vingar sammanlagt.
Det vill säga att en familj hör ihop , dem är ”lim fastade” oavsätt om dem inte har några pengar , inte kan köpa saker till familjen etc, men en familj är allt! Vingarna är för att människor som har det svårt, vill fly (flyga) bort från all skit! Som te.x dem fattiga har det svårt, de vill fly till någon ställe som är mera rättvis! OSV… DET FINNS MYCKET MER PÅ BILDEN , OM MAN KOLLAR NOGRANT. Den förklrarar bättre än vad jag skriver nu 😉
En målning som förklarar mycket, 2 människor , 2 vingar sammanlagt.
Det vill säga att en familj hör ihop , dem är ”limade ihop” oavsätt om dem inte har några pengar , inte kan köpa saker till familjen etc, men en familj är allt! Vingarna är för att människor som har det svårt, vill fly (flyga) bort från all skit! Som te.x dem fattiga har det svårt, de vill fly till någon ställe som är mera rättvis! OSV… DET FINNS MYCKET MER PÅ BILDEN , OM MAN KOLLAR NOGRANT. Den förklrarar bättre än vad jag förklrar nu 😉
LOADING..