Berättar kort hur man kommer med i aktiva listan

Har ni några frågor eller något annat så kontakta mig på kung_sverge@hotmail.com
eller kommentera på bloggen!
LOADING..